Užsisakykite naujienas:
Praktikuojantiems fraktalinį piešimo metodą (FPM) darbui grupėse ar  individuliai su neurografikos, zen raizgalynių ir kt. dailės terapijos technikų elementais.

„Fraktalografija“- mano (Laimos Barboros) sugalvotas piešimo būdas. Jis puikiai atspindi rezultatą, kurį gauname piešdami jungiant įvairiausias technikas ir  suteikia visišką laisvę saviraiškai. Pirmoji žodžio dalis „fraktal“ atspindį piešinio fraktališkumą, t.y. turi savipanašumo požymį. Antroji – „grafija“ -  žodžio dalis, rodanti jos sąsają su užrašymu, brėžimu, piešimu. Taigi, piešiam, braižom patys save, kitą bei supantį pasaulį.